Γιώργος Λεφόπουλος
IT Manager

Ο Γιώργος είναι πτυχιούχος του Τμήματος Μαθηματικών της Σχολής Θετικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, με μεταπτυχιακές σπουδές στα Πληροφοριακά Συστήματα στο Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο. Διαθέτει 25ετή επαγγελματική εμπειρία στους τομείς της Διαχείρισης Δικτύων Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, της ανάπτυξης Λογισμικού και της Υλοποίησης Πληροφοριακών Συστημάτων. Επιπλέον, διαθέτει πολυετή διδακτική εμπειρία, καθώς έχει συμμετάσχει ως Εισηγητής σε εκπαιδευτικά προγράμματα ενηλίκων, με κύρια αντικείμενα την Πληροφορική & τις νέες Τεχνολογίες, τις Εφαρμογές της Πληροφορικής στο Χρηματοοικονομικό Management, τη Διαχείριση Δικτύου και Βάσεων Δεδομένων κ.ά..

Σήμερα κατέχει θέση Διευθυντή Τμήματος Πληροφορικής και Τεχνολογιών στην IDEA training, ενώ παράλληλα είναι Υπεύθυνος Τμήματος Τεχνικής Υποστήριξης και Μηχανοργάνωσης στην ids CONSULTING.

email: g.lefopoulos@idsconsulting.gr

τηλέφωνο: 2310 508034