Ευτυχία Στεργίου
Γραμματεία Διοίκησης

Η Ευτυχία είναι πτυχιούχος του Τμήματος Γεωπονίας του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με κατεύθυνση τη Φυτική Παραγωγή και από το 2022 φοιτά στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο Master in Business Administration. Γνωρίζει πολύ καλά την Αγγλική και τη Γαλλική γλώσσα ενώ διαθέτει άριστες γνώσεις χρήσης Η/Υ. Όσον αφορά τη δια βίου μάθηση και κατάρτιση έχει πιστοποιηθεί ως στέλεχος Διοικητικής υποστήριξης και ως Digital Marketing Expert.

Το 2021 εντάχθηκε στο ανθρώπινο δυναμικό της ids CONSULTING, με κύρια καθήκοντα τη διοικητική υποστήριξη και την υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων έργων.

email: e.stergiou@idsconsulting.gr

τηλέφωνο: 2310 508034