Λεωνίδας Φάκας
Εταίρος – Γενικός Διευθυντής

Ο Λεωνίδας είναι πτυχιούχος του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Διαθέτει 30ετή επαγγελματική εμπειρία στους τομείς Διοίκησης & Διαχείρισης έργων, Στρατηγικού Σχεδιασμού, Αναπτυξιακής Πολιτικής, Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού, Επιχειρησιακής Επικοινωνίας, Ερευνάς Αγοράς.

Έχει συμμετάσχει ως συντονιστής ή μέλος ομάδων έργου σε πλήθος Έργων και Μελετών Κοινωνικό-οικονομικής κατεύθυνσης, Σχεδιασμού Στρατηγικών & Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, εφαρμογής Αναπτυξιακών Προγραμμάτων για δημόσιους φορείς. Ο Λεωνίδας έχει συμμετάσχει στον σχεδιασμό, την υλοποίηση και την αξιολόγηση μεγάλου αριθμού συγχρηματοδοτούμενων έργων, τόσο σε επίπεδο ολοκληρωμένων προγραμμάτων όσο και σε επίπεδο τομεακών παρεμβάσεων στους εξής τομείς: Αστική Ανάπτυξη & Διακυβέρνηση, Κοινωνική Πολιτική & Απασχόληση, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία, Πολιτικές Προστασίας Περιβάλλοντος και Βιώσιμης Ανάπτυξης, Ψηφιακή Οικονομία, Τουριστική Ανάπτυξη, παρέχοντας εξειδικευμένες επιστημονικές και συμβουλευτικές υπηρεσίες φορείς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.

Από το 1991 δραστηριοποιείται επιχειρηματικά και επιστημονικά στον Τομέα της Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης & Δια βίου Μάθησης. Την περίοδο 2001-2007 διετέλεσε μέλος του Κεντρικού οργάνου διοίκησης (ΣτΑ) του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας ενώ από το 1999 – 2008 υπήρξε μέλος της εκτελεστικής γραμματείας του Δ.Σ., Αντιπρόεδρος και Πρόεδρος του Ελληνικού Συνδέσμου Κέντρων Επαγγελματικής Κατάρτισης. Από το 2003 και για επτά έτη διατήρησε μόνιμη συνεργασία με την ids CONSULTING ως Σύμβουλος Διοίκησης, ενώ από το 2011 κατέχει πλέον θέση Διαχειριστή και Νόμιμου Εκπροσώπου της εταιρείας. Παράλληλα, από το 1995 κατέχει θέση Γενικού Διευθυντή στο Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης IDEA training.

email : l.fakas@idsconsulting.gr
τηλέφωνο: 2310 508034