Νίκος Θωμαΐδης
Project Manager

Ο Νίκος είναι πτυχιούχος του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας,  με μεταπτυχιακή εξειδίκευση στις Στρατηγικές Διαχείρισης Κρίσεων σε Εθνικό και Διεθνές Περιβάλλον του μεταπτυχιακού προγράμματος Στρατηγικές Διαχείρισης Περιβάλλοντος, Καταστροφών και Κρίσεων του ΕΚΠΑ.

Από το 2009 έχει αναλάβει διοικητικές θέσεις σε εταιρίες του ιδιωτικού τομέα, ενώ τα τελευταία χρόνια έχει υποστηρίξει φορείς της Κοινωνίας των Πολιτών στην διαχείριση και στην υλοποίηση έργων στο πλαίσιο εφαρμογής Ευρωπαϊκών, Συγχρηματοδοτούμενων και Εθνικών προγραμμάτων από τη θέση του Υπεύθυνου Οικονομικής Διαχείρισης αλλά και από τη θέση Υπεύθυνου Υλοποίησης Δράσεων. Επιπλέον έχει υποστηρίξει τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη προγραμμάτων και προτάσεων χρηματοδότησης σε διεθνή και εθνικά χρηματοδοτικά όργανα, κοινωφελή ιδρύματα και διαχειριστικές αρχές.

Το 2020 εντάχθηκε στο ανθρώπινο δυναμικό της ids CONSULTING με κύρια καθήκοντα τον συντονισμό και τη διαχείριση συγχρηματοδοτούμενων έργων ενώ ταυτόχρονα συνεργάζεται με φορείς της Κοινωνίας των Πολιτών μέσα από την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε θέματα Σχεδιασμού και Διαχείρισης στα στάδια του Κύκλου Διαχείρισης Έργων.

email: n.thomaidis@idsconsulting.gr

τηλέφωνο: 2310 508034