Σοφία Μπαξεβάνου
Assistant Project Manager

Η Σοφία είναι πτυχιούχος του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης με κατεύθυνση στην Οικονομική Ανάλυση. Διαθέτει δύο μεταπτυχιακά διπλώματα, το πρώτο στις Διεθνείς Επιχειρηματικές Δραστηριότητες (MIB), του τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και το δεύτερο στην “Τοπική και Περιφερειακή Ανάπτυξη και Αυτοδιοίκηση” με ειδίκευση στην  Ανάπτυξη και τον Προγραμματισμό, του τμήματος Πολιτικών Επιστημών και Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Η ερευνητική της δραστηριότητα επικεντρώνεται στην αξιολόγηση του εσωτερικού ελέγχου με βάση τα διεθνή πρότυπα επαγγελματικής εφαρμογής εσωτερικού ελέγχου και στον εσωτερικό έλεγχο σε οντότητες του δημοσίου τομέα, η περίπτωση των ΟΤΑ.  Γνωρίζει άριστα την Αγγλική και καλά τη Γερμανική και κατέχει  πιστοποίηση χρήσης Η/Υ.

Το 2018 εντάχθηκε στο ανθρώπινο δυναμικό της ids CONSULTING με κύρια καθήκοντα τη διοικητική υποστήριξη και την υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων έργων. Τέλος, είναι υπεύθυνη του Τμήματος Διασφάλισης Ποιότητας.

email: s.baxevanou@idsconsulting.gr

τηλέφωνο: 2310 508034