Σπύρος Ιγνατιάδης
Διευθυντής Στρατηγικής & Ανάπτυξης

Ο Σπύρος εργάζεται ως Διευθυντής Στρατηγικής & Ανάπτυξης του ομίλου εταιριών ids CONSULTING & IDEA training. Πιο πριν η καριέρα του συμπεριλάμβανε μια σειρά θέσεων ευθύνης στους τομείς του management, της στρατηγικής ανάπτυξης των επιχειρήσεων και του  business development, της διεθνοποίησης των επιχειρήσεων.  Συγκεκριμένα πρωτύτερα κατείχε την θέση του Γενικού  Διευθυντή του Συνδέσμου Εξαγωγέων – ΣΕΒΕ ενώ στις θέσεις ευθύνης που κατείχε συμπεριλαμβάνονται οι εταιρίες  Organic Electronics Technologies (OET), ως Διευθυντής Επιχειρηματικής Ανάπτυξης & Marketing, παράλληλα συνεργάστηκε ως υπεύθυνος Μεταφοράς Τεχνολογίας αλλά και Προώθησης των Ερευνητικών Αποτελεσμάτων του εργαστηρίου Νανοτεχνολογίας του ΑΠΘ, καθώς και ως Σύμβουλος Ανάπτυξης του Ελληνικού Συνδέσμου Οργανικών Εκτυπωμένων Ηλεκτρονικών Ελλάδος – HOPE-A / Hellenic Organic & Printed Electronics Association.

Ενώ για δεκαπέντε χρόνια κατείχε τη θέση του Γενικού Διευθυντή στον Σύνδεσμο Επιχειρήσεων Πληροφορικής Βορείου Ελλάδος-ΣΕΠΒΕ (Θεσσαλονίκη) κατά την περίοδο της εργασίας του στον ΣΕΠΒΕ βοήθησε αποτελεσματικά για την ανάπτυξη και εδραίωση του συνδέσμου καθώς επίσης και για την διεθνή του δικτύωση μέσω της συμμετοχής και οργάνωσης σημαντικών Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων. Επίσης διετέλεσε για μια περίοδο έξι ετών στέλεχος Marketing & Δημοσίων Σχέσεων στην Ελληνική εταιρία λογισμικού “Singular”.

Η εμπειρία του βασίζεται σε ένα πλήθος εταιριών σε θέματα στρατηγικής ανάπτυξης, διεθνοποίησης και εξωστρέφειας των επιχειρήσεων και οργανισμών, σε τομείς όπως διεθνούς Marketing της Ψηφιακής Οικονομίας, των ΤΠΕ-Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών, της επιστήμης της Εφοδιαστικής Αλυσίδας – Logistics,  του Marketing – Επικοινωνίας & των Δημοσίων Σχέσεων.

email: s.ignatiadis@idsconsulting.gr

τηλέφωνο: 2310 508034