Χαράλαμπος Αποστολόπουλος
Εταίρος – Διεύθυνση Έργων & Υπηρεσιών

Ο Χαράλαμπος είναι πτυχιούχος του Τμήματος Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, με μεταπτυχιακές σπουδές  στο Δίκαιο της Οικονομίας και των Επιχειρήσεων – LLM του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστήμιο και του Πανεπιστήμιου Λευκωσίας.

Διαθέτει 35ετή επαγγελματική εμπειρία, αρχικά ως σύμβουλος διοίκησης & διαχείρισης ανθρώπινων πόρων και στη συνέχεια ως σύμβουλος σε θέματα Στρατηγικού & Επιχειρησιακού Σχεδιασμού, Αναπτυξιακών Προγραμμάτων και Χρηματοδοτήσεων από τα Διαρθρωτικά Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπήρξε επικεφαλής ή μέλος ερευνητικών ομάδων σε αντικείμενα οικονομικού ενδιαφέροντος, αναπτύσσοντας μεγάλη εμπειρία στη σύνταξη Οικονομοτεχνικών αλλά και Κοινωνικοοικονομικών Μελετών. Συνεργάστηκε με επιστημονικούς φορείς και δραστηριοποιήθηκε σε θέματα υλοποίησης και διαχείρισης Ερευνητικών Προγραμμάτων.

Από το 1991 εμφανίζει συνεχή ενασχόληση με θέματα Επαγγελματικής Κατάρτισης, καθώς έχει υπάρξει Υπεύθυνος σε πλήθος προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης, ενώ έχει συμμετάσχει ως Εισηγητής σε εκπαιδευτικά προγράμματα ενηλίκων και σε ταχύρρυθμη κατάρτιση διδακτικού προσωπικού των Κέντρων Επαγγελματικής Κατάρτισης με τα οποία συνεργάστηκε. Σήμερα  είναι Διαχειριστής και ιδρυτικό μέλος της ids CONSULTING.

email: c.apostolopoulos@idsconsulting.gr

τηλέφωνο: 2310 508034