Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή (ΕΔΑ) Περιφέρειας Θεσσαλίας

Σύμβουλος υποστήριξης ΔΔΕ Θεσσαλίας για την υλοποίηση έργων [...]

2022-09-21T13:11:10+00:0010 Ιουλίου, 2022|

Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή (ΕΔΑ) Περιφέρειας Θεσσαλίας

Σύμβουλος υποστήριξης ΔΔΕ Θεσσαλίας για την υλοποίηση έργων [...]

2022-09-21T13:11:49+00:0012 Ιουλίου, 2020|

Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή (ΕΔΑ) Περιφέρειας Θεσσαλίας

Σύμβουλος υποστήριξης ΔΔΕ Θεσσαλίας για την υλοποίηση έργων [...]

2022-09-21T13:12:48+00:007 Ιουλίου, 2020|

Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή (ΕΔΑ) Περιφέρειας Θεσσαλίας

Σύμβουλος υποστήριξης ΔΔΕ Θεσσαλίας για την υλοποίηση έργων [...]

2022-09-21T13:13:16+00:0027 Ιουλίου, 2019|

Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή (ΕΔΑ) Περιφέρειας Θεσσαλίας

Σύμβουλος υποστήριξης ΔΔΕ Θεσσαλίας για την υλοποίηση έργων [...]

2022-09-21T13:13:58+00:0020 Ιουλίου, 2019|
Go to Top