Η ids CONSULTING έχει αναλάβει την υλοποίηση της τελικής εκδήλωσης για το έργο RESISTANT

που χρηματοδοτείται από́ την Κομισιόν (European Commission, Directorate-General for European Civil Protection and Humanitarian Aid Operations (ECHO).

Το έργο έχει τίτλο:

«Εκπαιδευτική πλατφόρμα για πρώτους αποκριτές και εκπαιδευτικά εργαλεία για την έγκαιρη προειδοποίηση και ετοιμότητα μαθητών και πολιτών σε περιπτώσεις φυσικών και τεχνολογικών καταστροφών»

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 29 Σεπτεμβρίου 2022, ώρα 17:30, στον χώρο του L’ABATTOIR SBE CLUB, Σύνδεσμος Βιομηχανιών Ελλάδος, 26ης Οκτωβρίου 21, στη Θεσσαλονίκη, 54627.

Λεπτομέρειες για το έργο μπο

ρείτε να βρείτε στην επίσημη ιστοσελίδα του έργου:

https://www.resistantproject.eu/