Η ΟΜΑΔΑ ΜΑΣ

Συγκριτικό πλεονέκτημα της ids CONSULTING αποτελεί το ανθρώπινο δυναμικό της,

οι μόνιμοι εξωτερικοί συνεργάτες, καθώς και το ευρύτερο δίκτυο συνεργατών μας!

ids CONSULTING – ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ

Το έμπειρο και αποτελεσματικό ανθρώπινο δυναμικό της ids CONSULTING χαρακτηρίζεται από υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης και επιστημονικής κατάρτισης. Οι άνθρωποί μας διαθέτουν εξειδικευμένη και πολυετή επαγγελματική εμπειρία,  καθώς και βαθιά γνώση σε θέματα των τομέων δραστηριοποίησης της εταιρείας. Με επαγγελματισμό και ευσυνειδησία, οι άνθρωποι της ids CONSULTING ανοίγουν δρόμο στο μέλλον!

Η ids CONSULTING επενδύει στον ανθρώπινο παράγοντα ως το βασικό κλειδί για την επίτευξη της

επιχειρηματικής πρωτοπορίας. Στο πλαίσιο αυτό ενσωματώνει και αξιοποιεί την κουλτούρα της Δια Βίου Μάθησης ως δομική πτυχή της επιχειρησιακής λειτουργίας. Οι άνθρωποί μας εκπαιδεύονται διαρκώς, καταρτίζονται σε νέα αντικείμενα και αναπτύσσουν νέες δεξιότητες. Η ids CONSULTING είναι ένας οργανισμός γνώσης, μάθησης και ανάπτυξης, ένας οργανισμός που μαθαίνει και αναπτύσσεται ώστε να είναι σε θέση να παρέχει σύγχρονες, ποιοτικές και αποτελεσματικές υπηρεσίες.

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

Οι εξωτερικοί συνεργάτες της ids CONSULTING είναι πάντα σε ετοιμότητα να παρέχουν τις πολύτιμες συμβουλές τους σε έργα και δράσεις της εταιρείας σε μια μόνιμη

βάση. Πρόκειται για ανθρώπους των οποίων η αξιοποίηση βασίζεται ακριβώς στο γεγονός ότι είναι επιστήμονες υψηλού κύρους εξ ου και υπάγονται στο Διεπιστημονικό Μητρώο Συνεργατών της ids CONSULTING .

ΕΥΡΥΤΕΡΟ ΔΙΚΤΥΟ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ

Η IDS καλλιεργεί μια κουλτούρα εξωστρέφειας και ανταποδοτικής συνεργασίας με εταιρείες, φορείς και οργανισμούς, που είναι πάντα σε ετοιμότητα να παρέχουν την υποστήριξη και την τεχνογνωσία τους για την αποτελεσματικότερη διαχείριση προκλήσεων. Η άριστες σχέσεις της ids CONSULTING με ένα ευρύ δίκτυο συνεργατών που εκτείνεται από τον χώρο της Ψηφιακής Τεχνολογίας και τη Διαφήμιση μέχρι πιστοποιημένα Ερευνητικά Ιδρύματα και Ομάδες της Κοινωνίας των Πολιτών, επισφραγίζουν την ολιστική εξυπηρέτηση των αναγκών κάθε πελάτη.