Στο πλαίσιο της Πράξης ‘Τουριστική Προβολή Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας’ και του έργου με τίτλο Ανάπτυξη και Προώθηση Περιφερειακού Προτύπου Ποιότητας, από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας σε συνεργασία με την ανάδοχο ένωση εταιρειών IDSIDEA, δημιουργήθηκε το Σήμα Ποιότητας & Τοπικής Υπευθυνότητας, προκειμένου να χρησιμοποιηθεί ολιστικά στον Τουριστικό Τομέα. Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 2014-2020 και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η ένωση εταιρειών IDS-IDEA συμβάλλει στρατηγικά στην ανάδειξη των τουριστικών υπηρεσιών σε κάθε μία από τις επτά περιφέρειες της Κεντρικής Μακεδονίας.

Στο πλαίσιο αυτό διοργανώνονται από τις 11 έως και τις 14 Ιουλίου 2022 εφτά ενημερωτικές ημερίδες με θέμα «Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ & ΟΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΒΡΑΒΕΥΣΗΣ» σε κάθε μία από τις εφτά περιφερειακές ενότητες της ΠΚΜ. Κατά τη διάρκεια των ημερίδων θα πραγματοποιηθεί αναλυτική παρουσίαση του θεσμού της Τουριστικής Αριστείας καθώς και των διαδικασιών Βράβευσης των επιχειρήσεων που θα διακριθούν.

Η πράξη αυτή απευθύνεται σε όλες τις κατηγορίες τουριστικών επιχειρήσεων κατηγοριοποιημένων σε:

Καταλύματα

Εστίαση

Μεταφορές

Υποδομές

Τουριστικά

Πιο συγκεκριμένα, οι επιχειρήσεις του Τουρισμού έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν στις ημερίδες του Θεσμού της Αριστείας και των διαδικασιών βράβευσης, εφόσον ξεκινήσουν τη διαδικασία απόκτησης του Σήματος Υπευθυνότητας & Τοπικής Ποιότητας. Μέσα από αυτήν τη διαδικασία θα αξιολογηθούν ως προς τα απαιτούμενα κριτήρια και θα καταταχθούν στην χρυσή βαθμίδα, που θα τους επιτρέπει τη συμμετοχή σε όλη την πράξη.

Διαβάστε εδώ την ενημερωτική επιστολή της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για περισσότερες πληροφορίες.

Δείτε εδώ αναλυτικά το πρόγραμμα των ημερίδων ανά περιοχή.

1. Σήμα Ποιότητας & Τοπικής Υπευθυνότητας

2. Τη διαδικασία απόκτησης του Σήματος Υπευθυνότητας & Τοπικής Ποιότητας

3α. Ενημερωτική Επιστολή Αριστεία ΠΚΜ Ιουλ 22

3β. ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΙΔΩΝ ΙΟΥΛΙΟΣ 2022