ΟΡΑΜΑ

“Ανοίγουμε δρόμο στο μέλλον”

Το όραμα της IDS είναι η συνεργασία επιχειρήσεων, φορέων και οργανισμών για τη δημιουργία μιας ανταγωνιστικής οικονομίας. Παρέχοντας συμβουλευτικές και διαχειριστικές υπηρεσίες στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, απαντάμε στις προκλήσεις της εποχής και ανοίγουμε δρόμο στο μέλλον. Αποστολή της IDS αποτελεί η ανάπτυξη ποιοτικών υπηρεσιών και η εφαρμογή αποτελεσματικών εργαλείων και καινοτόμων μεθόδων με κεντρικό στόχο την άρτια εξυπηρέτηση των πελατών της. Σε έναν διαρκώς μεταβαλλόμενο κόσμο, η IDS προσανατολίζεται σταθερά στο τρίπτυχο:

• Υψηλή Ποιότητα
• Δημιουργικό Αποτέλεσμα
• Καινοτόμος Προστιθέμενη Αξία