ΟΡΑΜΑ

“Ανοίγουμε δρόμο στο μέλλον”

Το όραμα της ids CONSULTING είναι η συνεργασία επιχειρήσεων, φορέων και οργανισμών για τη δημιουργία μιας ανταγωνιστικής οικονομίας. Παρέχοντας συμβουλευτικές και διαχειριστικές υπηρεσίες στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, απαντάμε στις προκλήσεις της εποχής και ανοίγουμε δρόμο στο μέλλον. Αποστολή της ids CONSULTING αποτελεί η ανάπτυξη ποιοτικών υπηρεσιών και η εφαρμογή αποτελεσματικών εργαλείων και καινοτόμων μεθόδων με κεντρικό στόχο την άρτια εξυπηρέτηση των πελατών της. Σε έναν διαρκώς μεταβαλλόμενο κόσμο, η ids CONSULTING προσανατολίζεται σταθερά στο τρίπτυχο: